COVID-19

Smittevernregler

Vi følger de nasjonale og lokale retningslinjene som til en hver tid gjelder. Vi praktiserer strengt renhold både i restauranten, og på våre overnattingsenheter.

Samtidig ber vi deg om å ikke besøke restauranten hvis du føler deg syk, eller har vært i kontakt med noen i karantene eller ved mistanke om smitte.

Alle som besøker restauranten skal sprite hender når de kommer og når de går. Spritdispensere er plassert på innsiden og utsiden av inngangsdørene. 

Forsøk å hold minimum 1 meters avstand i restauranten, både til de ansatte og andre gjester utenfor din kohort.

Vis hensyn!