Historien vår

 

Karl Johan

Året er 1945. Tyske militære styrker kapitulerer etter å ha okkupert landet i fem år. Krigen er over. Scotty Wiseman skriver “Have I told you lately that I love you". Den publiseres samme år.
Samtidig uler nordavinden i husveggene på Seløy. Været er skiftende, som det ofte er på denne øya i havgapet. Ute på havet, i den lille fiskebåten står brødrene Georg og Karl Johan Jakobsen. De er fullastet med torsk, sei og hyse. Veien er lang til nærmeste fiskemottak, men for å få solgt fisken må de ta årer og seil fatt. I Mosjøen bytter de av og til noe av fisken med landbruksvarer og andre ting som husholdningen trenger.  

Hjørdis

Hjemme i det lille huset på Seløy står kona til Karl Johan og skuer utover havet. En stor familie skal sørges for. Hun baker brød, ofte 12-14 av dem i slengen, koker mat og vasker klær. I dette lille huset har de fostret opp tolv små. Det trettende gikk bort så altfor tidlig.

Idèen

Karl Johan drømmer om å bygge noe eget. -Et fiskemottak i nærheten der fiskerne kan levere fisken.
Dette viser seg å bli utfordrende. Etter krigen er etterspørselen på materialer og trevirke enorm. Men i Mosjøen har brødrene sett noen tyskerbrakker de ser for seg å kunne bruke til formålet. I 1946 skriver Karl Johan et brev.

Brevet

Brevet går til kommunen. Nærmere bestemt til Herøy formannskap. Karl Johan ber om hjelp, og spør om kommunen kan legge inn et godt ord til Mosjøen for at han kan få overta tyskerbrakkene.
Her møter han mye motstand, men etter en lang og tung prosess går formalitetene til slutt i orden, og brødrene kan starte den møysommelige jobben med å få materialene fraktet til Seløy. Med hjelp fra familien merker de tømmeret i brakkene. Deretter plukkes det ned og fraktes med egen båt til Seløy. Byggingen startes, og et fiskemottak er snart en realitet.

Fiskemottaket

1954. Fiskemottaket står klart, og firmaet bærer navnet Karl Jakobsen. Hele prosessen tar 8 år. Det er nå full aktivitet i fiskemottaket, og i hovedsak er det to produksjonsformer som gjelder. -Salting av fisk og “henging” av fisk, der fisken tørkes på hjell. 
På slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet er det også sildeproduksjon på fiskemottaket. Oppgavene består av sildeverking og salting. Disse oppgavene utføres i hovedak av kvinner, og de får betalt pr. tønne de produserer.
Ute på kaiet står flere unge og trer fiskehau på tau med guanonål. Dette males så til fiskemel, og for dette tjener de 1 kr. pr. kilo tørt. På fiskemottaket, og på Seløy for øvrig følger de med på radiokanalen "Fiskeribølgen", og får dermed oppdatering på fiskeri og værvarsel. 

Mange kvinner og menn har sitt daglige virke på fiskemottaket, og flere av øyas ungdommer har hvert år sommerjobber her. Kaiet fungerer som et naturlig møtepunkt på Seløy, og ofte venter store og små spent for å se fiskebåtene komme i land, og for å beskue dagens fangst. Kona til Karl, Hjørdis baker brød til sesongarbeiderne, og serverer brødskiver 2 ganger om dagen oppe i bakken. 

1961

Karl Johan går brått bort etter kort tids sykeleie. Igjen står kona Hjørdis, og tolv sønner og døtre. Han driver fiskemottaket i 7 år. Gründer, forretningsmann, arbeidermann og kjær familiemann. -Karl Johan blir bare 57 år.

August Johan

August er sønn av Karl Johan og Hjørdis. August er gift med Unn, og i 1961 har de sammen to små sønner. To år etter skal også minstemann melde sin ankomst. Det samme året blir Kennedy innsatt som president, og året bærer preg av den kalde krigen, og byggingen av av Berlinmuren som et dramatisk symbol. Fjernsynet etablerer seg nå som den viktigste nyhetsformidleren, og på radioen summer Elvis Presley med sin "It`s now or never". I dette samme året som faren Karl Johan går bort bes August om å drive fiskemottaket videre for familien. Arbeidsmannen August har jobbet på fiskemottaket, og kjenner bedriften, sjargongen og kulturen. Han takker ja, og driver fiskemottaket under firmanavnet Karl Jakobsens eftf. 

Aug.Jakobsen

Sju år senere overtar August selskapet, og firmanavnet lyder Aug.Jakobsen. August er en av pådriverne for å få rennende vann fra Dønna til Seløy. Dette kommer i orden på slutten av 60-tallet, og dermed er blant annet produksjon av filèt en realitet. Ismaskin anskaffes, og på fiskemottaket pakkes det nå fersk fisk i tillegg til salting og tørking. Fryseri innstalleres også i etterkant av dette. Etter hvert ser også en en liten rekefabrikk dagens lys i fiskemottaket. Rundt bordet i den lille rekefabrikken i andre etasje sitter flere av øyas kvinner og rensker og pakker.
Fortsatt er kaiet møtepunkt, og fortsatt har mange kvinner og menn sitt daglige virke her. Aktiviteten er hektisk, og dèt skal komme til å fortsette i dette fiskemottaket bygd på tømmer fra tyskerbrakker i nesten 20 år til frem i tid.

Moderniseringen

1982. August har nå drevet fiskemottaket i 21 år. Moderne tider innhenter fiskemottaket, og den gamle trebygningen må oppgraderes i svært omfattende grad. Tregulv er ikke lenger tillatt i matproduksjon, produksjonsutstyr i tre må vike, og i tillegg stilles flere uoverkommelige krav fra instansene. August tar beslutningen om å bygge et nytt bygg. -Et nytt fiskemottak lenger inn i havna på Seløy. August's historie fortsetter der, og videre inn i laksenæringen, men det gamle fiskemottaket fra 1954 stenger dørene, og nøkkelen vris om for siste gang på det som skal vise seg å bli lang tid. En æra er over.

Kjell Inge

2006. Det nye fiskemottaket lenger inn i havna gjøres om til et AS, og August`s mellomste sønn Kjell Inge er nå leder. Etter hvert overtar han alle aksjene, og starter et nytt familieselskap. -Seløy Fisk AS. Kjell Inge er gift med Elsa, og sammen har de tre barn. Her har han jobbet i mange år, og her vil han fortsette å satse. Fiskerinæringa står hans hjerte nært, det samme gjør distriktene. Ønsket om å skape noe mer her ute i havgapet er varmt tilstede.

Endringer

2008. Den internasjonale finanskrisen skyller innover verden som en tsunami denne høsten. Den ene dårlige nyheten etter den andre står i kø, og deler av finansmarkedet bryter sammen. Vi hører på Jason Mraz og Rihanna på mp3-spilleren, og smarttelefonene gjør for alvor sitt inntog.
Samtidig har det gamle fiskemottaket på Seløy nå stått til forfall i 25 år. For Kjell Inge blir dette et år fyllt med kontraster. I februar blir han bestefar for første gang, og bare noen få måneder senere går hans far August bort. Forretningsmann og arbeidsmann, gründer og familiemann. -August setter spor etter seg. Parallelt med denne historien skjer det ting i Bergen som indirekte og direkte skal få konsekvenser for den forfalne brygga på Seløy. 

Augustbryggo

Et verdiskapingsprogram går ut fra riksantikvaren i Bergen. Kjell Inge deltar, og ønsker å gjenskape fiskemottaket, for så å videreutvikle det innenfor reiselivsnæringen. Veien fra idè til handling er kort, og etter betydelige ressurser, renovering og egenkapital er bygget gjenreist i samme originale bryggestil som i 1954. Gjennom prosessen leies det i tillegg inn en konsulent. -En lærer oppvokst i et lignende fiskerimiljø. Han gjør en stor og viktig jobb i denne satsingen. To år senere, i 2010 åpner bygget igjen dørene, og tar imot sine første gjester. Det gamle fiskemottaket gjenoppstår som visningssenter for fiskeri- og havbruksnæringa på Helgeland, kombinert med intim restaurant på kaikanten, og senere overnatting. Bryggekanten er igjen et sosialt møtepunkt, og navnet Augustbryggo gir historisk gjenklang, og synger naturlig av sommer, historie og sjel, i August's ånd.

2023

Augustbryggo er inne i sin trettende sesong, og drives fortsatt av Kjell Inge med familie. Nye ting har skjedd på veien. Blant annet er det investert i mer overnatting, noe som gjør at flere kan besøke Seløy og Herøy. Gjennom årene har tusenvis av gjester gått inn og ut av disse dørene, nytt sola på kaikanten, spist gode måltider og hjemmebakte kaker. Lærelystne i alle aldre har besøkt visningssenteret, og utallige kurs og møter har blitt avholdt på tørrfiskloftet. Brygga har en helt egen atmosfære, og ønsket er at alle skal føle seg velkommen når de kommer inn døra, og ha en god følelse når de drar.

Mens du nyter en aperitif kan du drømme deg bort i historien om en fordums tid der fisken fortsatt hang på hjell, der båtene kom tøffende inn sundet, og brygga og kaikanten fungerte som et sosialt møtepunkt da fisken ble heist på land. -En tid med hardt arbeid, vind i håret og rak rygg. 

Hjertelig velkommen til Augustbryggo.